W met elkaar 1

MÉT ELKAAR

A world where deaf people everywhere can sign anywhere!

Het internationale thema 2023 dat Dovenschap ons aanreikte is:
A world where deaf people everywhere can sign anywhere!

We hebben dit thema een plek gegeven binnen een overstijgend thema : MET ELKAAR.

We vinden dat iedereen altijd en overal recht heeft op toegankelijke communicatie. Communicatie is de ingang naar verbinding en wederzijds begrip. Via communicatie kan er een SAMEN ontstaan en kunnen we ontdekken welke overeenkomsten we hebben.
Verschillen zijn er genoeg. Je herkent ze vaak van verre.
Overeenkomsten ontdek je vaak als je in gesprek gaat en dan is communicatie een belangrijke ingang.

Laten we ons samen verdiepen in een wereld die onzichtbaar is; doof of slechthorend zijn is aan de buitenkant niet te zien, maar de gevolgen van het niet of slecht horen zijn enorm.

Wat als je plotseling doof wordt, hoe houd je dan contact met de mensen om je heen. Hoe is het om het enige dove kind in een gezin te zijn? Gebruikt je familie gebaren om je erbij te betrekken of ben jij de enige die zich aan moet passen? Waarom is er niet standaard kwalitatief goede ondertiteling? Hoeveel energie kost het om te zorgen dat je zo min mogelijk mist? Waarom leren we op de basisschool geen gebaren?  Hoe zit dat met werk, onderwijs, welke kansen krijg je, kun je zelf kansen creëren, en hoe dan? Hoe kunnen we er voor zorgen dat de Nederlandse Gebarentaal haar plek krijgt in onze maatschappij?

We hopen dat je de volgende ochtend wakker wordt met het antwoord op veel van bovenstaande vragen. Dat willen we te bereiken door op 23 september ervaringsdeskundigen, professionals, en leken aan het woord / gebaar te laten en te zorgen dat alles wordt vertaald in Gebarentaal, Nederlands gesproken, Nederlands ondersteund met gebaren en door de inzet van schrijftolken die zorgen dat alles mee te lezen is op schermen en tablets. 

 Zo doen we het MÉT ELKAAR

© Werelddovendag 2023

Webdesign/webdevelopment: Birdhouse Solutions